ProCon Zuid-Afrika Project

In de zomer van 2017 hebben medewerkers van stichting ProCon aan een vrijwilligersproject in Zuid Afrika meegedaan. Deze zes collega’s zijn naar Phalaborwa geweest: Anouk van de Vosse, Ramona Stoker, Lida Schroten, Marianne Jong, Joanna Coes en Ton Keesom. Het was een ambitieus project waarbij we een grote school van meer dan 800 leerlingen in het Township Namakgale bij het plaatsje Phalaborwa aan de rand van het Krugerpark hebben ondersteund met verschillende activiteiten, zoals lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit.

Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Onderwijs leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind en van de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat investering in educatie het grootste effect heeft op armoedebestrijding. De regio rond Phalaborwa is een van de armste gebieden in Zuid-Afrika en de kinderen daar kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen.
            

De basisschool 'Refentse'

De grote basisschool waar de vrijwilligers hebben geholpen heet “Refentse”.  Ze ligt in het township Namakgale bij de plaats Phalaborwa. Een township is een woonplaats voor de zwarte bevolking aan de rand van de stad uit de tijd dat blanken en niet-blanken nog gescheiden van elkaar leefden. Het is een overblijfsel van het apartheidsregime dat midden jaren negentig eindige met het aantreden van Nelson Mandela als eerste Zwarte President van Zuid-Afrika. De onderkomens in de townships zijn nog steeds heel primitief. Vaak bestaan ze uit niet meer dan simpele huisjes met vier muren van hout of een vorm van grove steen met golfplaten als dak. Sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks.

De school bestaat uit twee grote stenen gebouwen met ijzeren ramen met tralies ervoor en een golfplaten dak. In het gebouw is geen airco en naast bankjes is er slechts een krijtbord aanwezig. Voor de ruim 800 leerlingen, die daar ‘learners’ worden genoemd, zijn zes lokalen in het gebouw beschikbaar en drie noodlokalen. Buiten onder een boom staat nog een grote witte container die dienst doet als bibliotheek. Om aan het ruimtegebrek tegemoet te komen hebben vrijwilligers vorig jaar een overkapping gebouwd samen met lokale werknemers. De school heeft nu aan ons gevraagd deze overkapping verder uit te breiden. Dit is een mooi concreet doel waar we met elkaar voor hebben gespaard.

Activiteiten

Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om geld bij elkaar te krijgen voor dit project. O.a. is er op alle ProCon scholen een actieweek gehouden. Op deze website staan alle activiteiten die er geweest zijn vermeld. Inmiddels zijn in de zomer van 2018, met alle middelen die bijeen zijn gebracht, twee nieuwe ruimten gebouwd, waardoor de kinderen van Refentse Primary school meer ruimte hebben gekregen in de vorm van twee leeggekomen lokalen.

Hiermee is het project voor stichting ProCon met een goed resultaat afgerond.