Vergaderingen

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich te melden bij GmrStichtingProCon@stichting-procon.nl