Stichting ProCon

Stichting ProCon verzorgt basisonderwijs op drie scholen in Epe en op twee scholen in Vaassen:

In Epe:

Anne de Vriesschool
K. Norelschool
W.G. van de Hulstschool

In Vaassen:

De Violier
't Mozaïek

Stichting ProCon is een stichting met een christelijke grondslag die met respect ook open staat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit respecteren. Identiteit en cultuur van iedere school worden beschreven in de schoolgidsen en de schoolplannen.
Stichting ProCon heeft een Raad van Toezicht (zie kopje Raad van Toezicht) en een parttime bestuurder. Op het stafbureau zijn drie medewerkers werkzaam.