De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Leden van de Raad van Toezicht 2018-2019:

De heer W. Bouwstra (voorzitter) mailadres: wbouwstra@stichting-procon.nl
portefeuille: onderwijs, personeel en organisatie

De heer C.H. van Buuren, mailadres: kvanbuuren@stichting-procon.nl
portefeuille: materiële zaken en onderhoud

De heer A.R.M. Endendijk, mailadres: aendendijk@stichting-procon.nl
portefeuille: financiën

De heer M.D.M. Stadhouders, mailadres: mstadhouders@stichting-procon.nl
portefeuille: juridische support en HRM

Mevrouw D.M. van de Ven-Scholten, mailadres: wendyvdven@hotmail.com
portefeuille: onderwijs

Notulist:

Anneke Hoeve, mailadres: ahoeve@stichting-procon.nl