De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

 

Leden van de Raad van Toezicht 2021-2022:

De heer drs. W. (Wim) Bouwstra (voorzitter) mailadres: wbouwstra@stichting-procon.nl
portefeuille: onderwijs, personeel en organisatie

 

 

De heer C. H. (Kees) van Buuren, mailadres: kvanbuuren@stichting-procon.nl
portefeuille: materiële zaken en onderhoud

 

De heer A.R.M. (Arie) Endendijk, mailadres: aendendijk@stichting-procon.nl
portefeuille: financiën

Mevrouw drs. D.M. (Wendy) van de Ven-Scholten, mailadres: wven@stichting-procon.nl
portefeuille: onderwijs

De heer M. (Marcel) van Straten, mailadres: mstraten@stichting-procon.nl

Commissies:

auditcommissie: Kees van Buuren en Arie Endendijk
onderwijscommissie: Kees van Buuren, Wendy van de Ven en Marcel van Straten
renumeratiecommissie: Wim Bouwstra en Wendy van de Ven