ProCon Project Zuid-AfrikaMet de oplevering van een nieuw administratief gebouw, dat door sponsorgelden is gerealiseerd, is in oktober 2018 een eind gekomen aan dit project van stichting ProCon. Teachers for Africa blijft ter plaatse aanwezig zodat continuïteit is gewaarborgd. Leerlingen van primary school Refentse profiteren rechtstreeks van het nieuwe gebouw doordat hierdoor twee klaslokalen zijn vrijgekomen. De school kampte met overvolle klaslokalen van soms wel meer dan 100 leerlingen.
 
Het project
In de zomervakantie van 2017 hebben 6 collega’s van Stichting Procon (zie onder deelnemers) vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. Zij hebben een grote school, van meer dan 800 leerlingen, in het township Namakgale bij het plaatsje Phalaborwa (dit ligt aan de rand van het Krugerpark), ondersteund met verschillende activiteiten, zoals lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit.

Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Onderwijs leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind en van de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat investering in educatie het grootste effect heeft op armoedebestrijding. De regio rond Phalaborwa is een van de armste gebieden in Zuid-Afrika en de kinderen daar kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen.

Stichting ProCon heeft hulp geboden door het verzamelen van geld via allerlei acties op de ProConscholen en door giften van sponsoren. Hiermee is het nieuwe gebouw in de herfst van 2018 gerealiseerd.

Stichting ProCon dankt alle sponsors die hebben bijgedragen, hartelijk.

- zie voor meer informatie: het projectplan
- zie voor foto's en verslagen onze Facebookpagina: ProCon Zuid-Afrika project