Taalstrijd?

In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Ze vinden hun oorsprong in de grote hoeveelheid stammen en culturen die het land kent. Zo lijkt bijna iedere landstreek zijn eigen exotisch klinkend taal te hebben. Wat dacht je van Xhosa, Zulu, Sotho, Tswana, Venda, Ndebele, Tsonga en Swati? De eerste democratische regering na de afschaffing van de Apartheid onder leiding van President Nelson Mandela heeft in 1994 al deze talen als officiële landstaal erkend. Daarnaast zijn ook het Engels en het Afrikaans een officiële taal.
Deze vreemde talen zijn het land ingekomen door de kolonisten. In de 17e eeuw vestigden Nederlandse VOC-ers zich bij Kaapstad. Van daaruit is het Nederlands verspreid en onder invloed van andere talen verbasterd tot het Afrikaans van nu. Daarom herkennen we er nog veel van en kent het ook erg grappige woorden. Kijk maar eens op:
http://www.kaapstadmagazine.nl/leuke-afrikaanse-woorden

 

Engels

In de 19e eeuw kwamen ook de Engelsen naar Zuid-Afrika en zo verspreidde het Engels zich.
Het Engels is nu zo belangrijk geworden dat het de voertaal van het land is geworden. Dat is de omgangstaal, zodat iedereen met elkaar kan communiceren. Het is de meest gebruikte taal in de media, bij bedrijven en de overheid. Je vindt in Zuid-Afrika dus veel Engelstalige kranten en tijdschriften en je hoort vaak Engels op radio en tv. Zelfs Afrikaanse kinderen krijgen niet alleen een naam in hun moedertaal maar ook in het Engels. Maar daarnaast worden ook de andere talen gewoon gesproken. Zuid-Afrikaanse mensen gebruiken de talen gemakkelijk door elkaar, dus van een taalstrijd zoals in Belgie is helemaal geen sprake.

 

Taalstrijd in Limpopo

In Limpopo, de provincie van de school waar de vrijwilligers aan de slag gaan, wordt vooral Sepedi gesproken, het belangrijkste dialect van Sotho. Deze taal wordt vooral bij de kinderen thuis gesproken. Op school krijgen ze naast deze moedertaal ook Engels onderwezen. Dat is erg moeilijk te leren voor ze omdat vader en moeder meestal geen Engels hebben geleerd en het thuis dus niet wordt gesproken. Eigenlijk moeten ze dus de taalstrijd daar aangaan.